Zamówienia publiczne


2019


Zapytanie ofertowe: „Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego, sprzętu do sprzedaży biletów oraz innych urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”

Unieważnienie postępowania


2018


Przetarg nieograniczony:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert 20.08.2018r.

Protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Przetarg nieograniczony:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: Dostawa wraz z instalacją systemu nagłośnienia Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury  w Wysokiem Mazowieckiem -(SIWZ i załączniki)

Ogłoszenie - dostawa wraz z instalacją systemu nagłośnienia sali widowiskowo - kinowej

Dokumentacja nagłośnienie MOK  (zał. 11 do SIWZ)

Przedmiar (zał. 11 do SIWZ) i kosztorys nagłośnienie MOK

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.07.2018

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty 14.09.2018


Przetarg nieograniczony: Przebudowa i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Przedmiary robót

Kosztorysy ofertowe

Dokumentacja br. budowlana cz. 1

Dokumentacja br. budowlana cz. 2

Dokumentacja konstrukcja cz. 1

Dokumentacja konstrukcja cz. 2

Dokumentacja br. elektryczna cz. 1

Dokumentacja br. elektryczna cz. 2

Dokumentacja LAN

Dokumentacja SSP

Dokumentacja br. sanitarna cz. 1

Dokumentacja br. sanitarna cz. 2

Odpowiedź na pytanie - 27.06.2018r.

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

Wybór oferty 23.07.2018r. przebudowa i remont MOK


Przetarg nieograniczony: Przebudowa i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Przedmiary robót

Kosztorysy ofertowe

Dokumentacja br. budowlana cz. 1

Dokumentacja br. budowlana cz. 2

Dokumentacja konstrukcja cz.1

Dokumentacja konstrukcja cz.2

Dokumentacja br. elektryczna cz. 1

Dokumentacja br. elektryczna cz. 2

Dokumentacja LAN

Dokumentacja SSP

Dokumentacja br. sanitarna cz. 1

Dokumentacja br. sanitarna cz. 2

Pytania do przetargu (04.05.2018r)

Odpowiedzi na pytania 14.05.2018

UWAGA!!! ZMIENIONE przedmiary i kosztorysy branża budowlana i wod kan. 14.05.2018r.

Protokół z otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Przetarg nieograniczony: Dostawa wraz z instalacją wyposażenia kinotechnicznego, systemu nagłośnienia, technologii i oświetlenia sceny dla Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury  w Wysokiem Mazowieckiem

JEDZ wyposażenie MOK

Dokumnetacja kinotechnika

Dokumentacja nagłośnienie

Dokumentacja mechanika sceny

Dokumentacja oświetlenie sceny

Kosztorysy i przedmiary

ZMIANA TREŚCI SIWZ 15.05.2018r.

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie Części 2 postępowania na dostawę wraz z instalacją wyposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. 

Wybór oferty  część 1 

Wybór oferty część 3


 

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Niemyjska

Data wytworzenia: 2018-03-30

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2018-03-30

Rejestr zmian